Filmfotograf

Filmfotograf

Filmfotografen brukes i mange ulike sammenhenger. Alt fra produksjon av kinofilmer, til reklame og storskjermsproduksjon. Adrian forteller om hvordan det er å jobbe som filmfotograf i et produksjonsselskap på Steinkjer.