Helsefagarbeider

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider er et yrke som kan gi deg jobb innenfor de fleste områdene i helse og omsorgssektoren. I denne filmen får du bli med Emma Almlid som jobber på rehabiliteringsavdelingen på Levanger sykehus, og se mer om en helsefagarbeider sin arbeidshverdag der.