Kjemiprosess operatør

Kjemiprosess operatør

Kjemiprosessoperatører styrer fabrikker og produksjonsprosessene som foregår. Her kan du se hvordan kjemiprosessoperatørene Anna og Espen har det på jobb i fabrikken til MM FollaCell