Produksjonstekniker

Produksjonstekniker

Preben jobber som produksjonstekniker hor Norsk Transformator AS. Produksjonstekniker er et mangfoldig yrke, hvor en får mulighet til å jobbe i de fleste bedrifter som driver med industriell produksjon. Her får du et lite innblikk i Preben sin jobbhverdag.