Røkter

Røkter

Som røkter får du jobbe med produksjon av fisk, fra de er et lite rognkorn, og fram til de blir ferdigvokst fisk som er klar til å bli menneskemat. Et variert yrke i ei stor og viktig næring. Agnete forteller med om røkteryrket og hvilke muligheter som finnes der.